Dobrodošli na stranice županijske uprave za ceste Primorsko - goranske županije Copyright © 2010. ŽUC-PGŽ Gdje se nalazimo? Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije osnovana je Odlukom o osnivanju  Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (Službene novine broj 10/97, 24/97,  3/02, 20/05 i 26/05-pročišćeni tekst) od 10.11.1997. sa sjedištem u Rijeci, Nikole Tesle 9/X. Županijska uprava za ceste djeluje na području Primorsko-goranske županije, na način da  upravlja, gradi i održava ceste u ukupnoj dužini od 899,21 km, od toga 577,71 km spada u  županijske ceste, a 321,50 km u lokalne ceste.