Dobrodošli na stranice županijske uprave za ceste Primorsko - goranske županije Copyright © 2010. ŽUC-PGŽ Gdje se nalazimo? Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije osnovana je  Odlukom o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije  (Službene novine broj 10/97, 24/97, 3/02, 20/05 i 26/05-pročišćeni tekst) od  10.11.1997. sa sjedištem u Rijeci, Nikole Tesle 9/X.  Županijska uprava za ceste djeluje na području Primorsko-goranske županije,  na način da upravlja, gradi i održava ceste u ukupnoj dužini od 890,70 km, od  toga 567,70 km spada u županijske ceste, a 323,00 km u lokalne ceste.