Dokumenti Copyright © 2010. ŽUC-PGŽ Gdje se nalazimo? 1.       Statut Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije - pročišćeni tekst 2. Odluka o osnivanju ŽUC PGŽ 3. Pravilnici - Pravilnik o radu - Pravilnik o korištenju službenih automobila - Pravilnik o zaštiti od požara - Pravilnik o zaštiti na radu - Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva           - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim primanjima u   Županijskoj upravi za ceste PGŽ-a - Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem ustroju ŽUC-a PGŽ 4. Odluka o visini troškova postupka izdavanjaupravnih i drugih akata 5. Odluka o načinu određivanja prioriteta izvanrednog održavanja 6. Odluka o ophodnji javnih cesta - Godišnji plan ophodnje za 2017. godinu 7. Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave 8. Popis gospodarskih subjekata s kojima je Županijska uprava za ceste PGŽ u sukobu interesa 9. Registar ugovora o javnoj nabavi tijekom 2013., 2014. 2015. 2016. i 2017. godini  - Ugovori o javnoj nabavi - 2013. godina - Ugovori o javnoj nabavi - 2014. godina - Ugovori o javnoj nabavi - 2015. godina - Ugovori o javnoj nabavi - 2016. godina - Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma - Ugovori o javnoj nabavi - 2017. godina 10. Plan nabave za 2016. godinu - 1. izmjena Plana nabave za 2016. godinu - 1. izmjena Plana nabave (pročišćen tekst) za 2016. godinu 11. Plan nabave za 2017. godinu - 1. dopuna plana nabave za 2017.godinu - 2. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu - Pročišćeni tekst Plana nabave za 2017. godinu (1. dopuna i 2. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu) - 3. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu - Pročišćeni tekst Plana nabave za 2017. godinu (1. dopuna te 2. i 3. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu) - 4. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu - Pročišćeni tekst Plana nabave za 2017. godinu (1. dopuna te 2., 3. i 4. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu) 12. Plan nabave za 2018. godinu - 1. izmjena plana nabave za 2018.godinu - Pročišćeni tekst Plana nabave za 2018. godinu (1. izmjena Plana nabave za 2018. godinu) - 2. izmjena i dopuna Plana nabave za 2018.godinu - Pročišćeni tekst Plana nabave za 2018. godinu (2. izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu) - 3. izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu - Pročišćeni tekst Plana nabave za 2018. godinu (1. izmjena te 2. i 3. izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu) 13. Godišnji financijski izvještaji - Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu - Bilješke uz financijski izvještaj za 2015. godinu - Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu - Bilješke uz financijski izvještaj za 2016. godinu - Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu - Bilješke uz financijski izvještaj za 2017. godinu - Financijski plan za 2017. godinu - 1. izmjena i dopuna financijskog plana za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu - 2. izmjena i dopuna financijskog plana za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu - Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana ŽUC-e PGŽ za 2017. godinu - Godišnji financijski izvještaj o izvršenju financijskog plana ŽUC-e PGŽ za 2017. godinu - 3.Izmjena i dopuna financijskog plana za 2017. godinu - Financijski plan za 2018. godinu - 1. izmjena i dopuna financijskog plana za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu 14.      Pristup informacijama - Obrazac zahtjeva za pristup informacijama - Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije - Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacije 15. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama - Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. - Izvješće oprovedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. (format .pdf) (format .csv) 16. Odluke Upravnog vijeća 17. Certifikat ISO 9001:2015 ŽUC PGŽ           - Politika kvalitete ŽUC PGŽ