Pristup informacijama Copyright © 2010. ŽUC-PGŽ Gdje se nalazimo? Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka,  ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i NN 85/15). Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Županijskoj upravi za ceste Primorsko-goranske županije (popunjavanjem propisanih obrazaca: Zahtjev za pristup informacijama, Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija ili Zahtjev za ponovnu uporabu informacija). Pisani zahtjev podnosi se na adresu: Županijska uprava za ceste PGŽ Nikole Tesle 9/X 51000 Rijeka Putem e-pošte: ravnatelj@zuc.hr Osoba  za informiranje u Županijskoj upravi za ceste Primorsko-goranske županije je ravnatelj GEORG ŽEŽELIĆ, dipl.ing.građ. T: 051/323-59  F: 051/211-149 Gdje se nalazimo? Copyright © 2010. ŽUC-PGŽ