Izvanredno održavanje Copyright © 2010. ŽUC-PGŽ Gdje se nalazimo? Građenje i rekonstruiranja županijskih i lokalnih cesta sukladno odredbama Zakona o  cestama podrazumijeva: - građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima, - projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije i drugo   projektiranje, - stručnu ocjenu studija i projekata, - otkup zemljišta i objekata, - premještanje komunalne i druge infrastrukture, - ustupanje radova građenja, - organizaciju stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova, - organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje županijskih i lokalnih cesta, te   dijelova i objekata na korištenje i održavanje.