Kontakti Copyright © 2010. ŽUC-PGŽ Gdje se nalazimo? ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Nikole Tesle 9/X.. 51000 Rijeka HRVATSKA MB.1322940 OIB.97967544201 centrala ravnatelj voditelj odjela za održavanje i zaštitu cesta samostalni stručni suradnik za održavanje i zaštitu cesta samostalni stručni suradnik za održavanje i zaštitu cesta stručni suradnik za građenje i održavanje cesta pripravnik voditelj odjela za građenje i održavanja cesta voditelj odjela za pravne i opće poslove stručni referent za kadrovske i opće poslove voditelj odjela za financijske poslove stručni suradnik za financijske i računovod. poslove telefax - odsjek za pravne i opće poslove  telefax - odsjek za financijske poslove kontakti za nabavu kontakt za potrebe prisustvovanja sjednicama Upravnog  (051) 323 570  (051) 323 570  (051) 323 594  (051) 323 591  (051) 323 590  (051) 323 593  (051) 323 592  (051) 323 585  (051) 323 599  (051) 323 570  (051) 323 588  (051) 323 587  (051) 211 149  (051) 323 598 vijeća ravnatelj@zuc.hr / info@zuc.hr davor.vivoda@zuc.hr sanjica.glad@zuc.hr gorana.vivoda@zuc.hr mario.vukovic@zuc.hr iva.brkic@zuc.hr milko.samsa@zuc.hr sanja.pavlovic@zuc.hr gordana.ranic@zuc.hr gordana.tomljanovic@zuc.hr milija.spanjic@zuc.hr nabava@zuc.hr upravno.vijece@zuc.hr