Prethodno savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima Copyright © 2010. ŽUC-PGŽ Gdje se nalazimo? Redovito održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Primorsko-goranske županije 1.       Nacrt-Dokumentacija o nabavi 2.       Popis i opis radova održavanja 3.       Popis županijskih i lokalnih cesta 2016. 4.       Izvješće o prethodnom savjetovanju Sanacija dijela ceste ŽC 5030 (Platak) 1.       Nacrt-Dokumentacija o nabavi 2.       Ponudbeni troškovnik TL Platak od P1 - P67 3.       Izvješće o prethodnom savjetovanju Sanacija ceste ŽC 5062 (dionica kroz Ličko polje) 1.       Nacrt-Dokumentacija o nabavi 2.       Ponudbeni troškovnik 3.       Izvješće o prethodnom savjetovanju Sanacija kolnika i oborinske odvodnje na ŽC 5191 (lokalitet Sunger) 1.       Nacrt-Dokumentacija o nabavi 2.       Ponudbeni troškovnik 3.       Izvješće o prethodnom savjetovanju Sanacija dijela ceste ŽC 5033 (dionica Matika - D3) 1.       Nacrt-Dokumentacija o nabavi 2.       Ponudbeni troškovnik 3.       Izvješće o prethodnom savjetovanju Izrada zidova i sanacija kolnika na ŽC 5062 (lokalitet Jargovo) 1.       Nacrt-Dokumentacija o nabavi 2.       Ponudbeni troškovnik 3.       Izvješće o prethodnom savjetovanju Sanacija kolnika i oborinske odvodnje ceste 5034 (dionica Stara Sušica - Jablan)  1.       Nacrt-Dokumentacija o nabavi 2.       Ponudbeni troškovnik 3.       Izvješće o prethodnom savjetovanju Sanacija kolnika i nogostupa na ŽC 5065 (lokalitet Kraljevica) 1.       Nacrt-Dokumentacija o nabavi 2.       Ponudbeni troškovnik 3.       Izvješće o prethodnom savjetovanju Sanacija kolnika i potpornih zidova na LC 58041 (lokalitet Tuliševica) 1.       Nacrt-Dokumentacija o nabavi 2.       Ponudbeni troškovnik 3.       Izvješće o prethodnom savjetovanju Sanacija kolnika na ŽC 5048 (lokalitet Veprinac-Balači) 1.       Nacrt-Dokumentacija o nabavi 2        Prijedlog ugovora 3.       Ponudbeni troškovnik 4.       Izvješće o prethodnom savjetovanju Sanacija kolnika na ŽC 5012 (lokalitet Žejane) 1.       Nacrt-Dokumentacija o nabavi 2.       Prijedlog ugovora 3.       Ponudbeni troškovnik 4.       Izvješće o prethodnom savjetovanju Sanacija klizišta na ŽC 5062 (dionica Čokovo - Podugrinec) 1.       Nacrt-Dokumentacija o nabavi 2.       Prijedlog ugovora 3.       Ponudbeni troškovnik 4.      Tehnička dokumentacija 5.      Izvješće o prethodnom savjetovanju Izgradnja kružnog toka sa sanacijom privoza na ŽC 5205 (lokalitet Kukuljanovo) 1.       Nacrt-Dokumentacija o nabavi 2.       Prijedlog ugovora 3.       Ponudbeni troškovnik 4.      Izvješće o prethodnom savjetovanju