Stanje na cestama Copyright © 2010. ŽUC-PGŽ Gdje se nalazimo? Izvješćivanje javnosti o prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, ograničenjima i zabrani prometa, te izvješća o izvanrednim uvjetima i posebnim mjerama za promet na javnim cestama, temeljem posebnog Ugovora provodi HRVATSKI AUTOMOBILSKI KLUB (HAK) putem INFORMATIVNOG CENTRA u Zagrebu - telefon 01/46-40-800, telefax 01/46-40-148, a na osnovi Izvješća CENTRA DEŽURSTVA. Tvrtke koje održavaju ceste su obvezna da pravodobno i točno dostavljaju podatke o svim događajima vezanim za stanje cesta i sigurnost prometa na njima. Da bi sistem prikupljanja podataka, a potom i izvješćivanje javnosti bili što efikasniji, u mjestima pripravnosti organizira se dežurstvo tijekom 24 sata, a informacije o stanju na prometnicama prikupljaju se TRI puta dnevno (05,00; 13,00; 17,00 sati), a po potrebi i više puta dnevno, ako to vremenske prilike i stanje prometnica zahtijevaju. Izvješća se predaju vezom dežurnom u centralnom mjestu dežurstva, a sadrže iscrpno izvješće o sposobnosti ceste za promet, stanja kolnika, radovima na kolniku i vremenskim prilikama. Stanje na cestama : Hrvatska: - Hrvatski auto klub - Hrvatske autoceste - Hrvatske ceste - PGŽ (Ceste-Rijeka) Slovenija Bosna i Hercegovina Italija Austrija Njemačka Francuska Švicarska