JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta LC58087: Skrbčići (DC104 – LC58086) u k.o. Skrbčići

          KLASA: 406-01/23-01/138 URBROJ: 2170-48-03/15-24-01 Rijeka, 8. veljače 2024.     Na temelju članka 123. – 130. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se   JAVNI POZIV   Ovim pozivom obavještavaju…

Read article