IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU – RADOVI POSTAVLJANJA NOVE ODBOJNE OGRADE NA LC58041 LOVRANSKA DRAGA-LIGANJJA)

                       ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE     RIJEKA, NIKOLE TESLE 9/X   Na temelju članaka 198. stavak 4. ZJN 2016 i članka 11. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, javni naručitelj, Županijska uprava za ceste…

Read article

JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta LC 58090: Vrh (ŽC5106/LC58086) – Lakmartin (DC102) u k.o. Vrh

          KLASA: 406-01/23-01/74 URBROJ: 2170-48-03/15-23-08 Rijeka, 10. studenog 2023.     Na temelju članka 123. – 130. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se   JAVNI POZIV   Ovim pozivom obavještavaju…

Read article